PrintSet the fontsize to smallSet the fontsize to mediumSet the fontsize to large
 

Wetgeving

Samengesteld vlees valt onder de Europese en Nederlandse levensmiddelenwetgeving en de hygiëneverordening voor vlees en vleesproducten (EG853/2004, 29.4.2004). Producenten van vlees en vleesproducten voldoen aan strenge wetgeving en staan onder toezicht van de overheid en controleorganisaties.
De nVWA (de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit) houdt hier met regelmatige controles toezicht op.

De etikettering van voedingsmiddelen is in de Europese Unie geregeld via de richtlijn 2000/13/EG. Een richtljn geeft aan welke resultaten een Europese lidstaat moet bereiken. De richtlijn 2000/13/EG doet dat voor het etiketteren van hulpstoffen of toevoegingen. Een EU-land kan zelf bepalen hoe ze dit in de nationale wetgeving vastlegt, zolang de beoogde resultaten maar worden behaald.
Richtlijn 2000/13/EG vermeldt ook dat voor de productie van samengestelde vleesproducten de regels van het land van productie van toepassing zijn. In Nederland is dit geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen (WEL). 


De Europese Commissie werkt aan regelgeving voor samengestelde producten die gaat gelden voor de hele Europese Unie.