PrintSet the fontsize to smallSet the fontsize to mediumSet the fontsize to large
 

Waarom gebruiken mensen woorden als lijmen en plakken als ze praten over samengesteld vlees?

Het proces van binden, hechten en vormen is ingewikkeld om uit te leggen Om het eenvoudig te houden hebben mensen op enig moment de woorden lijmen en plakken bedacht. Het maken van samengesteld vlees heeft echter niets met lijm of plaksel te maken.

Is samengesteld vlees veilig?

Samengesteld vlees voldoet aan de Nederlandse en Europese eisen voor vlees. Het is even veilig als ander vlees. In april 2005 heeft de EFSA (European Food Safety Authority) verklaard dat het gebruik van fibrinogeen en trombine voor het samenstellen van vlees veilig is. In de Verenigde Staten is het gebruik van fibrinogeen en trombine goedgekeurd door de USDA (US Department of Agriculture).

Hoe kan ik zien of vlees is samengesteld?

Bij sommige vleesproducten zoals steaks is te zien of het vlees is samengesteld uit meer vleesdelen. De structuur van het vlees is niet veranderd maar het is zichtbaar dat het vlees uit verschillende delen is gemaakt. Producten die allemaal exact gelijk zijn en een strakke vorm hebben, zijn ook meestal samengesteld. Ook fantasie vleesproducten zijn vrijwel altijd samengesteld. Van een aantal producten is dit niet zo gemakkelijk te zien. Daarom staat op verpakkingen informatie die aangeeft dat het om samengesteld vlees gaat. De vermeldingen kunnen op dit moment onderling verschillen. De Europese Commissie werkt aan regelgeving om voor samengestelde producten één standaard vermelding te kunnen gebruiken.

Wie maken samengesteld vlees?

In heel Europa maakt een groot aantal producenten samengestelde vleesproducten. Ook in Nederland. Ze beantwoorden daarmee aan de consumentenvraag naar dit type producten.

Worden voor samengesteld vlees verschillende vleessoorten in één product gebruikt?

Meestal niet maar het kan wel. Wanneer dat het geval is, staat dit vermeld op de verpakking of op het etiket.

Welke vleessoorten kunnen aan elkaar worden gehecht?

Het hechten en vormen van vlees is een natuurlijk proces. Hiervoor kunnen in principe alle vleessoorten worden gebruikt.

Wordt voor samengestelde producten een mindere kwaliteit vlees gebruikt?

Nee. De reden voor het samenstellen van vleesproducten is tegemoet te komen aan wensen van consumenten. Daarbij gaat het om bereidingsgemak, om het aanbieden van constante producten, om malsheid en sappigheid en een goede prijs-/kwaliteitverhouding. Hiervoor worden grote stukken vlees eerst kleiner gemaakt en vervolgens weer samengesteld tot een groter geheel. Vervolgens worden er nieuwe producten van gemaakt.

Het komt ook voor dat kleinere stukjes vlees van goede kwaliteit die in een proces overblijven, bij elkaar worden gebracht en gehecht tot een groter geheel. Daarna wordt het vlees gevormd en verwerkt tot nieuwe producten. Op deze manier is verspilling van kwalitatief goed vlees te voorkomen. 

Wordt vlees gehecht met bloed van dieren?

Dat kun je zo niet zeggen. Bij het slachten van dieren wordt het bloed van de dieren op een hygiënische manier opgevangen. In dat bloed zitten (net als in het bloed van mensen) veel waardevolle stoffen. Met hulp van moderne technologie kunnen deze stoffen uit het bloed worden gehaald en gebruikt voor andere nuttige doelen. Er worden bijvoorbeeld medicijnen van gemaakt.
Uit het bloed worden ook fibrinogeen en trombine gehaald die samen de eigenschap hebben om vleesdelen aan elkaar te kunnen hechten.

Hoe worden fibrinogeen en trombine gemaakt?

Nederlandse slachterijen zijn goedgekeurd door de EU (EC 852/2004, EC 853/2004 en EC 854/2004) en werken zo duurzaam mogelijk. Zo wordt onder andere het bloed opgevangen om er waardevolle stoffen uit te kunnen halen. Het opvangen, transporteren en verwerken, vindt per diersoort gescheiden plaats. Het hele proces staat onder veterinair toezicht. Op allerlei momenten vinden controles en analyses plaats. Het fibrinogeen en de trombine mogen pas worden gebruikt als ze zijn goedgekeurd door het laboratorium.

Hoe gebeurt het hechten en vormen van vlees met fibrinogeen en trombine?

Voor deze methode worden relatief grotere stukken vlees gemengd met het fibrinogeen en de trombine. Daardor ontstaat een netje dat de vleesdelen aan elkaar hecht. Dit natuurlijke proces gebeurt automatisch en zonder verhitting. Het is vergelijkbaar met het hechten van een wondje in een huid. Ook dan ontstaat er door het fibrinogeen en de trombine in het bloed een hechtingsproces.

Beïnvloeden fibrinogeen en trombine de smaak van het vlees?

Nee. Fibrinogeen en trombine hebben geen smaak en zijn kleurloos. Een smaakpanel constateerde na onderzoek dat met fibrinogeen en trombine samengesteld vlees na bereiding wel sappiger is (TNO Nutrition and Food Research, rapport B93.356)

Blijven eiwitten en enzymen van varkens en runderen gescheiden bij de verwerkingsproces?

Ja. Voor de verschillende diersoorten is het hele productie- en verwerkingsproces van eiwitten en enzymen gescheiden. Producenten van samengesteld vlees doen dat omdat groepen consumenten strikt kiezen voor de ene of andere vleessoort. Op verpakkingen en etiketten staat aangegeven van welke diersoort eiwitten en enzymen afkomstig zijn.

Bestaat er een risico op BSE besmetting via rundereiwit?

Nee. Wetenschappelijk onderzoek toont onweerlegbaar aan dat BSE niet kan worden overgedragen via eiwitten uit bloed.